Lehrkräfte

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer 2020/2021

KlasseLehrkraftSprechstunde
5a
5b
6aFrau Bendel
6bHerr Kühnl
7a
7bM
8aFrau Lechner
8bMHerr Waschke
9aFrau Weimer
9bM
10aMFrau Epp
10bM

Lehrerinnen und Lehrer ohne Klassenführung

LehrkraftSprechstunde
Herr Walter (FL Technik, Sport, Wirtschaft)
Herr Blank (FL Technik, Sport, Wirtschaft)
Frau Görgnach Vereinbarung (n. V.)
Frau Eberln. V.
Frau Stegern. V.
Frau Hörtensteinern. V.
Frau Maurusn. V.
Frau Fraasn. V.
Frau Link
Frau Diebolder (Rel. kath.)n. V.
Pater Christoph (Rel. kath.)n. V.
Herr Weinert (Rel. ev.)n. V.
Frau Ecknern. V.
Herr Negelen. V.